Organisk-psykoterapi, Marianne Bjørnskov Jørgensen

ORGANISK PSYKOTERAPI

TERAPI

Om Organisk Psykoterapi

Organisk Psykoterapi er en terapiform, der tager udgangspunkt i et eksistentielt og humanistisk menneskesyn.

Organisk Psykoterapi beskæftiger sig med at åbne for og integrere dybereliggende følelser og behov for at fremme en organisk forbindelse mellem

krop og psyke.

Organisk Psykoterapi beskæftiger sig med vækst og udvikling i retning mod helhed og bedre balance i organismen.

Organisk Psykoterapi er en levende proces, hvor dine behov er i fokus.